Aktivnosti

  • unapređenje i promicanje značaja cjeloživotnog obrazovanja kroz savjetovanja, predavanja, tečajeve itd.
  • podupiranje poduzetništva, posebno ženskog poduzetništva
  • izrada i predlaganje projekata i programa za nacionalne i EU fondove
  • izrada i provedba obrazovnih programa cjeloživotnog učenja
  • izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija
  • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima te edukacijama
  • uspostavljanje i razvoj suradnje sa srodnim organizacijama kao i drugim pravnim i fizičkim osobama koji imaju slične programe