Projekti

Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama

Projekt: Poduzetništvo kao međupredmetna tema u osnovnim školama, 2015./2016.

Projekt „Poduzetništvo kao međupredmetna tema u osnovnim školama'' provest će Udruga Inicijativa kao koordinator s partnerskim osnovnim školama; Osnovnom školom Prečko iz Zagreba, Osnovnom školom Vladimira Vidrića iz Kutine, Osnovnom školom Lipik, Osnovnom školom Jasenice – Dugi Rat te Privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Glavni i dugoročni cilj projekta je podizanje i povećanje poduzetničkih kompetencija i aktivnosti učenika od 1. do 8. razreda uvođenjem poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovnim školama. U sve nastavne predmete partnerskih škola implementirat će se poduzetnički sadržaji koji će, usvajani nastavnim sadržajem pojedinoga predmeta, imati za cilj stjecanje konkretnih poduzetničkih kompetencija usmjerenih k većoj poduzetničkoj aktivnosti. Takav oblik nastave u školama ostvarivat će se kao pilot-projekt u partnerskim školama s kojima Udruga Inicijativa surađuje prvi puta, dok će u Privatnoj gimnaziji i ekonomskoj školi Katarina Zrinski i Osnovnoj školi Prečko, koje su dugogodišnji partneri na projektima učenja za poduzetništvo, projekt biti izvrstan nastavak dogradnje i podizanja poduzetničkih vještina učenika na još višu razinu.

Provedbom eksperimentalne nastave u partnerskim školama, očekivani učinak na korisnike uključene u projekt bit će povećanje razine interesa mladih za poduzetništvom kao područjem djelovanja. Također, povećat će se razina znanja nastavnoga osoblja koje će biti educirano na području poduzetničke terminologije i metoda poučavanja. Izradit će se publikacija za osnovne škole pod nazivom „Međupredmetni sadržaji poduzetništva'' koja će sadržavati sva znanja i iskustva stečena provedbom ovoga projekta, što može dovesti do repliciranja rezultata, odnosno projektnih aktivnosti u drugim školama na nacionalnoj razini.


Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama

Naziv projekta: Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama, 2014./2015.

Udruga Inicijativa je u suradnji s partnerskom institucijom, Privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski, u siječnju 2015. započela provedbu projekta pod nazivom „Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama“.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Udruga Inicijativa je koordinator projekta, a osim Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski na projektu kao partneri sudjeluju: Osnovna škola Prečko iz Zagreba, Osnovna škola 22. lipnja iz Siska, Osnovna škola Luke Perkovića iz Brinja te Udruga Gačanka iz Otočca.

Projekt je svojevrstan nastavak projekta pod nazivom „Izvrsnošću do poduzetništva – uvođenje poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovne škole" koji je Udruga Inicijativa u suradnji s projektnim partnerima provela u 2014. Glavni je cilj projekta „Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama“ senzibilizacija društva za razvoj poduzetništva stvaranjem međupredmetnih sadržaja poduzetništva u osnovnim školama. Nizom projektnih aktivnosti koje će uključivati, između ostalog, i radionice za nastavnike i učenike o poduzetništvu u partnerskim osnovnim školama, projekt će rezultirati kreiranjem poduzetničkih kompetencija među učenicima pomoću međupredmetnih sadržaja, popularizacijom odgoja i obrazovanja za poduzetništvo putem medija, lokalne zajednice, roditelja i ostalih sudionika te podizanjem svijesti o važnosti samozapošljavanja učenika. Konačni je cilj projekta stvaranje poduzetničkoga okružja i poduzetničkoga društva što će se manifestirati jačanjem nacionalne gospodarske konkurentnosti.

Glavni rezultati projekta bit će objavljivanje priručnika i izrada promotivnog filma pod nazivom „Međupredmetni sadržaji u poduzetništvu za osnovne škole“ te senzibilizacija nastavnika osnovnih škola o nužnosti implementacije poduzetničkih sadržaja u predmetnim područjima i cjelokupnoj nastavi kroskurikularnim pristupom.


Naziv projekta: "Izvrsnošću do poduzetništva"

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koordinator projekta je Udruga Inicijativa. Kao partneri na projektu, osim Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski sudjeluju i Osnovna škola Prečko; Osnovna škola 22. lipnja, Sisak; Osnovna škola Dvor; Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje; Osnovna škola Ljubo Babić, Jastrebarsko i Udruga Gačanka, Otočac.

Glavni cilj ovog projekta je podizanje poduzetničkih kompetencija kod darovite djece kroz uvođenje poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovnoj školi od 1. do 8. razreda. Kroz niz projektnih aktivnosti koje će uključivati između ostalog i implementacijsku seriju radionica o poduzetništvu u partnerskim osnovnim školama, projekt će rezultirati povećanjem interesa mladih za poduzetništvom kao područjem poslovanja, izradom osnovnog koncepta kurikuluma za uvođenje poduzetništva kao međupredmetne teme te razvoj raznih osobnih i društvenih vještina kao što su komunikativnost, timski rad, poduzetničke, kreativne, organizacijske i koordinacijske vještine svim mladim sudionicima, ali prvenstveno organizatorima projekta.

Jedan od rezultata biti će i objavljivanje publikacije pod nazivom „Poduzetništvo kao međupredmetna tema“ koji će predstavljati i svojevrsni nastavak ovog hvalevrijednog projekta."


Mladi na djelu logo

Naziv projekta: "Poslovno stiliziranje" (2013.)
Izvor financiranja: Program Mladi na djelu

Udruga Inicijativa provodi projekt "Poslovno stiliziranje" od kolovoza 2013. do kraja siječnja 2014. godine. Projekt je financiran iz programa Mladi na djelu.

Cilj projekta jest osposobljavanje mladih nezaposlenih osoba za pronalaženje zaposlenja pomoću tzv.poslovnog stiliziranja koje uključuje podizanje komunikacijskih vještina, edukacije o zaposlenju (pisanje životopisa, pronalazak oglasa i prijava na oglas za posao, ponašanje na razgovoru za posao), grupni razgovor (razmjena iskustava), individualno savjetovanje, inspirativna predavanja o uspješnom zaposlenju, ali i praktičnih aktivnosti uz pomoć kojih će mladi polaznici postati osobe spremne za ulazak na tržište rada.

Projektne aktivnosti su zamišljene kao teoretsko-praktični dio projekta „Edukativni moduli – korak do posla“ podijeljen na pet modula, a odvijati će se tijekom šest tjedana. Praktični dio projekta "Dio radnog tima" odvijat će se tri tjedna, te će u sklopu ove aktivnosti mladi polaznici na praktičan način osjetiti radnu okolinu i pojam zaposlenja. Svaka od navedenih aktivnosti uključivat će oko 25 mladih, te 5 mladih iz Udruge Inicijativa.

Ovaj projekt će doprinijeti značaju važnosti zaposlenja za mlade osobe, te će mladim osobama poslužiti kao odličan oslonac za sve buduće aktivnosti koje namjeravaju postići kako bi pronašli željeno zaposlenje. Također, ovaj projekt će putem svojih promotivnih aktivnosti utjecati i na zajednicu u pogledu važnosti mogućnosti zaposlenja za mlade i smanjenja dobne diskriminacije.


Mladi na djelu logo

Naziv projekta: "Za naš zdrav život" (2013.)
Izvor financiranja: Program Mladi na djelu

Udruga Inicijativa provodi projekt "Za naš zdrav život" od svibnja do kraja listopada 2013. godine. Projekt je financiran iz programa Mladi na djelu.

Cilj projekta je poticanje zdravog odrastanja mladih s naglaskom na zdravom životnom stilu koji uključuje pozitivne i poticajne društvene odnose te tjelesne aktivnosti. Projekt se tematski fokusira na zdravlje i slobodno vrijeme mladih. Specifični ciljevi projekta su: razvoj zdravih prehrambenih navika, poticanje tjelesne aktivnosti, educiranje o negativnom utjecaju alkohola i duhana, društvena inkluzija i nediskriminacija, te poticanje pozitivnog društvenog okruženja i odnosa.

Projektne aktivnosti su zamišljene kao kombinacija radionica te rekreativno-sportskih aktivnosti. Tako će se u sklopu ovog projekta, koji će trajati 5 mjeseci, održati dvije radionice Zdrava prehrana i Utjecaj alkohola i cigareta na organizam, te će se organizirati set sportsko-rekreativnih aktivnosti "Tjelesnom aktivnošću do zdravlja" s ciljem poticanja tjelesne aktivnosti u mladih. Svaka od navedenih aktivnosti uključivat će oko 30 mladih (srednjoškolaca) te 6 mladih iz udruge Inicijativa.


Naziv projekta: "Od poljoprivrednika do poduzetnika" (2013.)
Izvor financiranja: Zagrebačka županija (Hrvatska)

Udruga Inicijativa zajedno s Pučkim otvorenim učilištem Petar Zrinski provodit će projekt pod nazivom Od poljoprivrednika do poduzetnika. Financiranje projekta odobreno je od Zagrebačke županije kroz javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava i to za sufinanciranje projekata udruga, s ciljem edukacije, prekvalifikacije i osnaživanja nezaposlenih za 2012. godinu.

Cilj projekta Od poljoprivrednika do poduzetnika je povećanje zapošljivosti osoba s ruralnih područja Zagrebačke županije kojom bi se doprinijelo povećanju ekonomske aktivnosti poljoprivrednika na tom području. Projekt će rezultirati razvijanjem programa i realizacije edukacije Financije za poljoprivrednike, educiranjem osoba za vođenje vlastitog ili zapošljavanje na drugom poljoprivrednom subjektu, povećanjem zapošljivosti poljoprivrednika Zagrebačke županije, boljom integracijom nezaposlenog ruralnog stanovništva te njihovom manjom financijskom ovisnošću.

Ugovor o provedbi projekta potpisali su predsjednik Udruge Inicijativa Dragan Stanković, dipl.oec. i župan Zagrebačke županije mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing.


Naziv projekta: "Dječji tjedan poduzetništva" (2010.)
Uloga: glavni menadžer
Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Hrvatska)

Ciljevi i rezultati projekta: Dječji tjedan poduzetništva je financiran od strane Ministarstva ekonomije, rada i poduzetništva. Organiziran je u 8 hrvatskih gradova. Glavni cilj projekta je bio naučiti djecu o poduzetništvu i vrijednosti rada. Učenje o poduzetničkim vrijednostima u ranoj dječjoj dobi pomaže jačanju gospodarskog sektora kroz dugoročno razdoblje.


Naziv projekta: Obrazovanje za poduzetništvo za studente Unsko - sanskog kantona (07/2007. – nadalje)
Uloga: partner
Izvori financiranja: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Hrvatska)

Ciljevi i rezultati projekta: Obrazovanje za poduzetništvo je provedeno u suradnji s Ministarstvom ekonomije, rada i poduzetništva. Glavni cilj bio je educirati poduzetnike o različitim važnim temama, koje uključuje osnivanje tvrtke, upravljanja osobljem i upravljanja financijama. Projekt obuhvaća sljedeće seminare: Definiranje smjera razvoja poduzetništva, Marketing, Poslovni plan, Projektni menadžment, Pregovaranje i komunikacijske vještine, Upravljanje rizicima, Upravljanje zaposlenicima, Novi poslovni pothvati, Integracijom prema cilju, Upravljanje kvalitetom, Razvoj branda, Upravljanje dugom.

Nastavnici koji su držali predavanja dobili su izvanredne ocjene koje su evaluirane od strane anonimnih sudionika. Za Akademiju Petar Zrinski ( Zagreb, Hrvatska ), kao projektnog koordinatora, od temeljne je važnosti da nastavnici ne predaju prema starim ex cathedra principima, već putem dijaloga, radionica, praktičnih primjera s ciljem postizanja maksimalnih rezultata u edukaciji. Primjenjujući najnovije pristupe u edukaciji, sudionici mogu steći znanja i vještine koje su od presudne važnosti u postizanju osobnih i socijalnih ciljeva. Održavanje ovakvih seminara našoj organizaciji pruža kompetitivnu prednost u odnosu na ostale edukacijske institucije u Hrvatskoj i EU.